• Tiếng Việt
  • English
van phong luat su wikilawwikilaw
Đăng ký thay đổi giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương
Dịch vụ Đăng ký thay đổi giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương
 
Hotline tư vấn: 0971.028.029
 
Qua các thời kỳ có hiệu lực của từng đạo luật về đầu tư khác nhau mà chúng ta có tên gọi khác nhau về văn bản chứng nhận dự án đầu tư của nhà đầu tư. Đầu tiên, giấy phép đầu tư là tên gọi chính thức trước những năm 2005. Giai đoạn 2005-2015 là giấy chứng nhận đầu tư và hiện nay, tên chính thức của văn bản này là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mặc dù tên gọi khác nhau nhưng về cơ bản, đây là văn bản ghi nhận lại những nội dung của một dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 
Đăng ký thay đổi giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương là dịch vụ pháp lý về thay đổi nhà đầu tư, tên dự án, quy mô, mục tiêu, địa điểm thực hiện, tổng vốn đầu tư của dự án....
 
1. Tư vấn tổng quan về quy định Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
- Dự án đầu tưlà tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
 
- Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.
 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưlà văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.
 
- Vốn đầu tưlà tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
 

 

2. Trường hợp dự án nào phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Trường hợp 2: Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Trường hợp 3: Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

 

3. Trường hợp dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có thể xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu.

 
4. Các hình thức Đăng ký thay đổi giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương
 
- Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư
 
- Điều chỉnh tên dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
- Chuyển nhượng dự án đầu tư;
 
- Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
 
- Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư), bao gồm: 
 
+ Điều chỉnh Quy mô, mục tiêu dự án đầu tư;
 
+ Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 
+ Điều chỉnh diện tích mặt đất, diện tích nhà xưởng sử dung;
 
+ Điều chỉnh gia hạn thời gian thuê xưởng thực hiện dự án đầu tư'
 
+ Điều chỉnh tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án;
 
+ Điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án
 
+ Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.
 
 
 
5. Thành phần hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị để Đăng ký thay đổi giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương:
 
 
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 
- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 
- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:
 
+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 
+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
 
+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 
+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính
 
 
 
6. Để phục vụ Nhà đầu tư thực hiện các nội dung thay đổi trên một cách thuận lợi, Wikilaw cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn đầu tư, với các công việc như sau:
 
– Thay mặt doanh nghiệp soạn thảo toàn bộ hồ sơ cần trình nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
 
– Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để điều chỉnh dự án đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
– Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh dự án đầu tư;
 
– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Bình Dương.
 
Mọi chi tiết về Đăng ký điều chỉnh nội dung dự án đầu tư  tại Bình Dương:
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN WIKILAW
 
Địa chỉ: Số 11, đường số 1, khu phố 4, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 
Số điện thoại: 0971.028.029 - 0947.877.223 (Luật sư Linh)
 
Email: TUVANDAUTU1368@GMAIL.COM
 
Website: www.wikilaw.vn để được tư vấn.
 
 
 
 
 
HÃY GỌI: 0971.028.029 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 
 
 
 
 
 
 


Các dịch vụ khác :

Thăm dò

Bạn biết đến tư vấn WIKILAW qua kênh thông tin nào?

  • Tờ rơi, quảng cáo trên báo
  • Liên kết trên một trang web khác
  • Tìm kiếm trên Internet
  • Được người quen giới thiệu
  • Qua các phương tiện khác

 

Đang xử lý kết quả . Vui lòng đợi...

WIKILAW trên facebook