• Tiếng Việt
  • English
van phong luat su wikilawwikilaw
Thông tin khu công nghiệp Bình Dương
Ngành nghề thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp Bình Dương

Ngành nghề thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp Bình Dương

Tính đến tháng hết tháng 10/2019, Bình Dương đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 9,9 tỷ USD, cán đích trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tạo tiền đề cho những ...


Thăm dò

Bạn biết đến tư vấn WIKILAW qua kênh thông tin nào?

  • Tờ rơi, quảng cáo trên báo
  • Liên kết trên một trang web khác
  • Tìm kiếm trên Internet
  • Được người quen giới thiệu
  • Qua các phương tiện khác

 

Đang xử lý kết quả . Vui lòng đợi...

WIKILAW trên facebook