• Tiếng Việt
  • English
van phong luat su wikilawwikilaw
Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại Bình Dương

Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại Bình Dương

Bình Dương là một tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ ba cả nước chỉ sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, với nhiều điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cũng như những chính sách cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi đầu tư mà những năm gần đây nguồn vốn FDI tại Bình Dương tăng đều qua từng năm. Tính từ đầu năm 2019 đến ngày 31/10/2019, đã có hơn 2,77 tỷ USD vốn FDI được cấp phép đầu tư vào Bình Dương, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa so với kế hoạch đề ra của năm 2019 (kế hoạch là thu hút 1,5 tỷ USD). Kết quả này đã đưa Bình Dương lên vị trí thứ ba cả nước về thu hút FDI. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thu hút hơn 3.700 dự án FDI từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 34 tỷ USD, chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ.. Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp theo kế hoạch đến năm 2020 đã được phê duyệt, Bình Dương có 33 khu công nghiệp với diện tích 14.790 ha.

 

Do đó, năm 2020 được đánh giá tiếp tục là một năm vốn đầu tư nước ngoài đầu tư mạnh mẽ vào Bình Dương, với mong muốn hỗ trợ dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngồi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Wikilaw hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương như sau:

1. Các bước cơ bản thanh lập doanh nghiệp nước ngoài tại Bình Dương:

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khắc con dấu, thông báo sử dụng mẫu dẫu của công ty;

Bước 4: Xin giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán lẻ hàng hóa.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Đối tượng cần xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

- Đối với công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ khi thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Các trường hợp nhà đầu tư nước ngồi góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Quy trình thực hiện:

- Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

- Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ;

- Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

+ Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự n;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngy kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

+ Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Ban Quản lý khu công nghiệp đối với cc dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

* Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

* Dự án đầu tư thực hiện ở trong ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

+ Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại Phịng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn .

Việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp hiện nay tại Bình Dương là rất nhanh gọn với thời gian chỉ từ 3 ngày.

+ Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương (Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa):

- Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;

- Giải trình đáp ứng điều kiện; Xác nhận kinh nghiệm;

- Thuyết minh năng lực ti chính, xác nhận ngân hàng;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Uỷ quyền cho Wikilaw nộp hồ sơ.

+ Thời gian hoàn thành: từ 25 – 30 ngày làm việc.

3. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương của Wikilaw bao gồm:

- Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;

- Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;

- Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong qu trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, lao động – bảo hiểm, cc vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ…;

- Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

4. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết xin vui lịng lin hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN WIKILAW

Địa chỉ: Số 11, đường số 1, khu phố 4, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0947.877.223 | 0971.028.029

# Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại thành phố Dĩ An

# Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại thành phố Thuận An

# Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại thành phố Thủ Dầu Một

# Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại thị xã Tân Uyên

# Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại thị xã Bến Cát

# Thành lập công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại huyện Bàu BàngCác dịch vụ khác :

Thăm dò

Bạn biết đến tư vấn WIKILAW qua kênh thông tin nào?

  • Tờ rơi, quảng cáo trên báo
  • Liên kết trên một trang web khác
  • Tìm kiếm trên Internet
  • Được người quen giới thiệu
  • Qua các phương tiện khác

 

Đang xử lý kết quả . Vui lòng đợi...

WIKILAW trên facebook